Door naar de hoofd inhoud

Nieuwsbrief crisisorganisatie

hoofdkantoor veiligheidsregio ijsselland

De crisisorganisatie staat goed. Ook van verschillende burgemeesters krijgen we dat terug. Een mooie basis van waaruit we verder kunnen ontwikkelen. Intern naderen we de evaluatie van het Crisisplan 2020-2023.

Gelukkig kunnen we, na een digitale ronde in het voorjaar, in september nog een keer echt goed oefenen met de actiecentra aan de Marsweg. Daarmee komen we tot een afronding van de implementatie van het crisisplan. Alle functies zijn dan beoefend en daarmee hebben we voldoende materiaal voor een brede evaluatie.

Vooruitblik

Ook de buitenwereld draait door. Voor de crisisorganisatie is vooral de evaluatie van de Wet veiligheidsregio’s interessant. Wij beschouwen het als een mooie aanleiding om onze eigen ambities neer te zetten, bijvoorbeeld over het versterken van ons netwerk met partners, het verstevigen van in- en externe samenwerking en de ontwikkeling van het veiligheidsinformatieknooppunt. Heb je daar ook ideeën over, dan horen we ze graag.
We denken vooruit en blijven ondertussen natuurlijk 24/7 paraat. Juni was de maand van de landelijke cyberoefening ISIDOOR. Het was ook de maand met opvallend veel GRIP’s. De crisisorganisatie was veel aan zet. In deze nieuwsbrief krijg je via infographics alvast een beeld van de ervaringen met de GRIP-incidenten in Zwolle en Raalte. Datzelfde geldt voor Isidoor. En dan is het opeens zomer. Een zomer met veel vrijheid. We schalen af, maar blijven alert op alle niveaus. De nieuwsbrief gaat ook twee maanden met reces. Donderdag 30 september ontvang je hem weer in je mailbox.
Ik wens jullie een hele fijne zomer. Geniet zonder beperking (maar wel met afstand).

Omgaan met het ondenkbare

Op donderdag 24 juni kwamen in het stadhuis van gemeente Kampen verschillende crisisfunctionarissen bijeen voor een training van het Gemeentelijk Beleidsteam (GBT). Niets bijzonders zou je zeggen, ware het niet dat dit weer de eerste fysieke training was na een lange tijd van online oefenen.
De (loco)burgemeester, gemeentesecretaris, operationeel leider (OL), informatiemanager (IM’er), adviseur crisisbeheersing (ACB’er) en communicatieadviseur werden geconfronteerd met een cyberaanval met de nodige ingrijpende gevolgen voor Kampen en omgeving. Trainer Irene Nijhof hielp ons, aan de hand van theorie én praktijk, keer op keer ‘uit de operatie’ te blijven en te focussen op de strategische agenda die inherent is aan een GRIP-3 situatie.
Burgemeester Bort Koelewijn roept op: “Als je de kans krijgt om getraind te worden: altijd doen! Je leert omgaan met ondenkbare situaties. En die zijn er nu eenmaal in het leven. Neem de coronapandemie. Er gebeurt, ook in een oefening, altijd iets waar je niet aan hebt gedacht. Door in een gesimuleerde crisissituatie te oefenen met je rol, besef je weer waartoe je op aarde bent als crisisfunctionaris. Zodat je bij een echte crisis ook goed weet wat je te doen staat.”
Bron: communicatie gemeente Kampen

Handboek VRIJsselland: alles bij de hand op je smartphone of tablet

Handboek VRIJsselland ondersteunt je bij je taken als crisisfunctionaris. Werkprocessen, procedures, planvorming, namen telefoonnummers: alles direct bij de hand met de app op je smartphone of tablet.
De webapplicatie Handboek VRIJsselland is sinds een half jaar de opvolger van crisis.vrijsselland.nl. Hierop moest je inloggen met een gebruikersnaam en wachtwoord. Bij Handboek VRIJsselland is dat niet nodig. Door de gebruiksvriendelijke indeling en een goed werkende zoekfunctie vind je snel wat je nodig hebt.
Tip
Een belangrijke tip voor gebruikers is om de app regelmatig te openen. Zodra je dat doet vindt er namelijk automatisch een update plaats en beschik je weer over de meest actuele informatie. Doe je dit niet, dan loop je het risico het handboek tijdens een inzet niet direct te kunnen gebruiken. En hoe meer updates, hoe langer het duurt voordat je aan de slag kunt. Tijdens een incident kan dat onnodig een stressverhogende factor zijn.
Feedback
Je kunt via de app ook feedback geven. Loop je tegen een probleem aan, mis je informatie of heb je een goed idee, dan kun je dat direct doorgeven aan de functioneel beheerder van je organisatieonderdeel. Je vindt de feedback knop onder het linker menu (drie horizontale streepjes). De naam en het mailadres van jouw functioneel beheerder staan al in de voorbereide mail.
Installeren
Mocht je de webapp nog niet of niet meer op je telefoon beschikbaar hebben en wil je dat wel graag, stuur dan een mail naar crisisorganisatie@vrijsselland.nl. Je ontvangt dan zo snel mogelijk een instructie. Na installatie van de web-app, kun je het handboek ook via de website handboek.vrijsselland.nl raadplegen.
Bron: functioneel beheer Handboek VRIJsselland

Maarten Manenschijn: het gezicht van Defensie in onze regio

Als Regionaal Militair Operationeel Adviseur (RMOA) vertegenwoordig ik Defensie in Veiligheidsregio IJsselland op operationeel niveau. Dat doe ik samen met drie RMOA-reservisten: Christiaan Kiffen, Rob Rulkens en Jacko Scholten.
Een van de drie hoofdtaken van Defensie is het ondersteunen van civiele autoriteiten bij rechtshandhaving, rampenbestrijding en crisisbeheersing. Hoewel niet altijd even zichtbaar wordt Defensie dagelijks ingezet voor taken in het nationale domein. Denk bijvoorbeeld aan explosieven opruiming, luchtwaarneming met
onbemande vliegtuigen, blushelikopters, medische ondersteuning (COVID-19) of de inzet van specialistische onderzoekscapaciteit voor de politie.
In Veiligheidsregio IJsselland is de RMOA verantwoordelijk voor het adviseren over deze militaire bijstand/steunverlening aan civiele partners. Door actief samen te werken in de regio is het mogelijk de inzet zo vorm te geven dat het grootst mogelijke gewenste effect bereikt kan worden. Zo nodig sluit ik aan als militair adviseur bij het ROT. Daarnaast maak ik deel uit van het Veiligheidsbureau en van MOTO (multidisciplinair opleiden, trainen en oefenen, red.). Voor geïnteresseerden: de catalogus nationale operaties geeft meer inzicht in wat Defensie kan betekenen in het kader van bijstand en steunverlening
Dan nog even persoonlijk: Ik ben getrouwd met Ellis en wij wonen in Roden met onze zoons Sepp (3) en Daan (1). In mijn vrije tijd ben ik in alle seizoenen zoveel mogelijk buiten. Mountainbiken en marathonschaatsen zijn favoriet.
Voor iedereen die graag meer wil weten of mogelijkheden ziet voor samenwerking: neem gerust contact op via m.manenschijn@vrijsselland.nl.
Bron: Maarten Manenschijn

E-learning communicatie in de nafase

Een ramp, crisis of incident is niet automatisch voorbij als de hulpdiensten vertrokken zijn. In de nafase moeten er vaak nog veel zaken worden afgerond. Dat kan kort duren, maar soms zelfs jaren. In deze e-module voor communicatieprofessionals leer je meer over: • vormgeven aan de overgang naar de nafase • communiceren in de nafase met oog voor het perspectief van getroffenen • het bewaken van je eigen balans als professional tijdens je werk in de nafase De e-learning staat op de site van het Nederlands Instituut voor Publieke Veiligheid (NIPV) en duurt ongeveer 60 minuten. Bron: NIPV

Nieuwe meldkamer in voorjaar 2023 klaar voor gebruik

De nieuwe, gezamenlijke meldkamer voor Oost-Nederland (vijf veiligheidsregio’s) wordt in het voorjaar van 2023 in gebruik genomen.
Achter de schermen zijn we hard aan het werk om werkprocessen, waar nodig, te uniformeren. Dit raakt ook processen van de crisisorganisatie. Uitgangspunt is dat de centralist één werkgebied moet kunnen bedienen vanuit een eenduidig werkproces. Dit kan wijzigingen betekenen voor
bijvoorbeeld gebruik van systemen of naamgeving van crisisfunctionarissen. In het najaar vindt hier besluitvorming over plaats en wordt iedereen daar waar nodig geïnformeerd.
Bron: veiligheidsbureau

Blijf scherp met de briefing app

Wie bij de brandweer werkt, beschikt via de app Briefing IJsselland over actuele informatie die van belang is bij een inzet. Vaak gaat het om wegafsluitingen en andere, tijdelijke situaties. Binnenkort kunnen ook crisisfunctionarissen gebruik maken van deze app. Vanuit het Veiligheidsinformatiecentrum (VIC) willen we bijdragen aan een proactieve en omgevingsbewuste crisisorganisatie. De briefing app helpt daarbij.
In de briefing app delen we actuele, operationele informatie met functionarissen die actief zijn in de crisisorganisatie. Het gaat met name om informatie die direct of op korte termijn het operationele optreden van de crisisorganisatie kan beïnvloeden. Voorbeelden hiervan zijn ontwikkelingen rond droogte, evenementen of een boerenprotest. Ook het tweewekelijkse veiligheidsbeeld, dat je nu op je mailadres ontvangt, kun je straks lezen via de briefing app.
Hoe werkt het?
Er worden redacteuren aangesteld die items toe kunnen voegen aan de app. De redacteur kiest wie het bericht moet ontvangen, bijvoorbeeld de leden van het CoPI, ROT of BT. Aan het bericht kunnen foto’s, bijlagen en open streetmaps worden toegevoegd. Voor een hogere attentiewaarde is het ook mogelijk er een pushbericht van te maken. De ontvanger kan in de app aangeven of hij de berichten ook – of juist alleen maar – per mail wil ontvangen.
Wanneer gaan we de app gebruiken?
Vanaf juli is Briefing IJsselland geschikt voor de crisisorganisatie. Binnenkort volgt er een afzonderlijk bericht met verdere instructies, details over de uitrol en de datum waarop de app actief wordt.
Vragen
Heb je vragen over het Veiligheidsinformatiecentrum? Mail vic@vrijsselland.nlvic@vrijsselland.nl
. Voor vragen over Briefing IJsselland kun je mailen met Ramón Hakvoort, r.hakvoort@vrijsselland.nlr.hakvoort@vrijsselland.nl.
Bron: veiligheidsinformatiecentrum

CoPI-tent blijft nog in gebruik

Om voldoende afstand te kunnen houden tijdens een inzet, is de CoPI-tent een goed alternatief gebleken. Alle CoPI-leden kunnen hun taken zo goed en veilig uitvoeren.
De tent is ruim en wordt gebruikt in combinatie met de multidisciplinaire commando unit (MCU). De gedachte daarbij is dat de informatiemanagers in de MCU rustig hun informatie
kunnen verwerken als zij daar behoefte aan hebben en ook het biedt ruimte voor bilateraal overleg. De CoPI-tent blijft voorlopig nog in gebruik bij inzetten.
Bron: crisisorganisatie

Afscheid van operationeel leider

Onlangs hebben we afscheid genomen van Arne Poirot als operationeel leider.
Arne heeft een lange staat van dienst als operationeel leider. Hij maakte de hele ontwikkeling mee van deze rol in de crisisorganisatie van Veiligheidsregio IJsselland. Ook na zijn vertrek bij de veiligheidsregio heeft hij nog enkele jaren meegedraaid in het OL-piket. Arne is momenteel hoofd Bedrijfsvoering bij de Justitiële Informatiedienst in Almelo.
Ook langs deze weg spreken we graag onze waardering uit voor zijn inzet voor onze crisisorganisatie. Het OL-team heeft ervoor gekozen de leeggekomen plek niet op te vullen. Dat betekent dat we verder gaan met vijf operationeel leiders: Liesbeth Kleisen, Arjan Mengerink, Michel Thijssen, Lizette Tijink en Henk Schreuders.
Bron: crisisorganisatie

Infographic cyberoefening ISIDOOR

Samen met 94 andere organisaties nam het kern-ROT van Veiligheidsregio IJsselland op 2 juni deel aan de landelijke cyberoefening ISIDOOR III. Onze deelname komt voort uit onze proactieve rol op het gebied van cyber. Als veiligheidsregio waren wij deelnemer aan de oefening, maar geen primaire doelgroep.
Wij oefenden niet mee op de technische aspecten van een digitale verstoring. Binnen ISIDOOR kregen we de ruimte om te ervaren en te leren hoe wij acteren als regionale crisisorganisatie op een cyberscenario.
Deze oefening heeft interessante leerpunten opgeleverd die we graag delen wij met de crisisorganisatie. Bekijk hier de infographic van ISIDOOR met een beknopte beschrijving van het scenario en de belangrijkste leerpunten.
Bron: crisisorganisatie

Infographic GRIP 1 Raalte

In de nacht van 9 op 10 juni 2021 woedt een grote brand in de droogtoren bij eierverwerkingsfabriek Bouwhuis in Raalte. De brand zorgt voor grote rookontwikkeling waardoor er wordt opgeschaald naar GRIP 1. De brand in het brandcompartiment is moeilijk te blussen. Hierop wordt besloten om de ruimte volledig af te sluiten om de brand te smoren.
Wil je meer weten over dit incident? Bekijk dan hier de factsheet van dit incident, met daarin tips en tops.
Bron: Crisisorganisatie

Infographic GRIP 1 Zwolle

In de nacht van 15 op 16 juni 2021 ontstaat er een zeer grote brand in een sorteermachine van PreZero, een afvalverwerker waar plastic wordt gerecycled. Forse rookwolken trekken in de richting van Hasselt. In het effectgebied ligt een industrieterrein, en nabij de A28 en een hotel. Er wordt snel opgeschaald naar GRIP 1. In het CoPI is gesproken over veiligheid van het personeel, gevolgen voor het effectgebied, en de maatschappelijke impact van afsluiting van de Hessenpoort. Door snelle opschaling en afstemming was de brand meester in de vroege ochtend. Een leerpunt is de samenwerking tussen betrokken partijen in de nafase.
Bekijk hier de factsheet van het incident.
Bron: Crisisorganisatie

CoPI-oefening en grootschalig optreden brandweer VARO tankterminal

Aan de Katwolderweg in Zwolle, aan het Zwartewater, bevindt zich VARO Energy Tankstorage B.V., Terminal Zwolle. Het is een bedrijf voor opslag van benzine- en dieselproducten. Voor dit bedrijf geldt een rampbestrijdingsplan. Woensdag 30 juni en donderdag 1 juli werd het plan gezamenlijk beoefend door het CoPI en de brandweer met een grootschalig brandweeroptreden. Aan de hand van een realistisch scenario werden naast planvorming onder andere de teamvaardigheden en samenwerking getraind, de soft skills (voelen de teamleden geen belemmeringen om te zeggen wat ze denken) en samenwerking met externe partners.
Bron: MOTO

Nieuwsbrief met zomerrecess

In juli en augustus verschijnt er geen nieuwsbrief voor de crisisorganisatie. We nemen even wat gas terug en laden de accu weer op voor de tweede helft van 2021.
Bedankt voor jullie inzet en betrokkenheid. Een hele fijne zomer gewenst allemaal! Onze maandelijkse nieuwsbrief verschijnt weer op donderdag 30 september.