Door naar de hoofd inhoud
bestuurders vergaderen

Oefenen met nieuwe technologie voor crisismanagement

Op 10 oktober oefenden we samen met onze crisispartners in de brandweerkazerne van Kampen. Uniek was dat de deelnemers oefenden met nieuwe technologie van het Europese IN-PREP project: het Mixed Reality Preparedness Platform (MRPP).

IN-PREP is een multidisciplinair trainingsplatform dat samenwerking over lands- en organisatiegrenzen heen mogelijk maakt door op een veilige manier essentiële informatie real-time te delen. Voor IN-PREP werken organisaties uit meerdere Europese landen samen aan de ontwikkeling van deze applicatie.

“Veiligheidsregio IJsselland is bij IN-PREP aangesloten om als crisisorganisatie, en dus een potentiële eindgebruiker, de ontwikkelde technologie te testen. Onze crisisfunctionarissen zijn in staat om te kijken of deze technologie hen echt helpt bij het maken snellere of betere besluiten tijdens acute situaties”, aldus projectleider Milou Levink.

Samen oefenen is belangrijk

Er werd een overstromingsscenario geoefend. “Het is belangrijk dat we oefenen hoe we met extreem hoogwater moeten samenwerken”, vertelde waarnemend dijkgraaf Piet Zoon van Waterschap Drents Overijsselse Delta. “Nieuwe technieken en snelle uitwisseling van informatie helpen daarbij. Het waterschap deed daarom mee aan de oefening in Kampen. Van te voren hebben we de internationale gasten ontvangen in het dijkmagazijn in IJsselmuiden en uitleg gegeven over de inzet van onze Hoogwaterbrigade.”

Over IN-PREP

IN-PREP is een innovatief onderzoeksproject van het Europese programma ‘Horizon 2020’. Binnen dit project werken wetenschappers, crisismanagementexperts, hulpdiensten en crisisorganisaties samen om de samenwerking over de landsgrenzen heen te verbeteren. Daarnaast ontwikkelt IN-PREP twee producten: een crisismanagement handboek (Handbook of Operations) waarin de huidige status van crisismanagement in de EU wordt geëvalueerd en een multidisciplinair opleidingsplatform (Mixed Reality Preparedness Platform). Meer over IN-PREP lees je op https://www.in-prep.eu