Door naar de hoofd inhoud
electrische auto in waterdompelcontainer

Ons werk en de energietransitie

Elektrische voertuigen, buurtbatterijen, zonnepanelen. De overgang naar nieuwe technieken en vormen van energiegebruik is in volle gang. Bij de ontwikkeling en het in gebruik nemen is voor brandveiligheid vaak weinig aandacht. Wat betekent dit voor de veiligheid en de inzet van de brandweer?

Als er iets misgaat, is de brandweer meestal als eerste ter plaatse. Het is daarom belangrijk om de werking en de risico’s van deze nieuwe technieken te kennen. Om goed voorbereid te zijn is het van belang om bij de ontwikkelingen aan te sluiten: kennis opdoen, bijhouden en delen over de energietransitie. We waren daarom deelnemer van het landelijke overleg van de vakgroep Energie en Transportveiligheid.

Ook ontwikkelden we informatiekaarten over de energietransitie: biogas, Energie Opslag Systemen, geothermie, waterstof, windturbines en zonnepanelen. Deze informatiekaarten werden intern gedeeld, maar ook met onze buurregio’s in Oost 5 en via het MEVO overleg met partners zoals de gemeenten en de provincie. In Oost 5 organiseerden we een netwerkdag over dit thema met bijbehorende korte film. Ook werkten we nauwer samen met onder andere onze partner Enexis.

Brandbestrijding elektrisch voertuig

Als de accupakketten van een elektrische auto beschadigen door een klap of door brand, kan het na het blussen voorkomen dat de autobrand opnieuw oplaait. Dit heeft te maken met processen in de accupakketten (thermal runaway). Een grote hoeveelheid water is dan nodig om het accupakket te koelen. Dat kan zelfs twee tot drie weken na het incident.

Om efficiënter te kunnen koelen en mogelijk vervuild bluswater te beperken, was IJsselland al volop bezig met het organiseren van een dompelcontainer. Het incident op 12 november bij een bergingsbedrijf drukte ons weer even met de neus op de feiten. Hoewel een elektrische auto met succes vijf dagen daarvoor was geblust, vatte deze toch weer vlam. Rond de zomer van 2020 ontvangen de bergers in Noord-Nederland de eerste dompelcontainer. Deze kan dan worden ingeschakeld door de brandweer. Tot die tijd koelen we met behulp van stralen of roepen we de container van een berger uit het westen van het land richting onze regio.

Meer weten? Ga dan naar: https://www.brandweer.nl/ons-werk/energietransitie