Door naar de hoofd inhoud

Oefening hoogwater in Deventer

hoogwater Deventer kaart

Deventer, een stad die in harmonie leeft met het water. De IJssel loopt er als een prachtige rivier langs, maar het water kan ook heel hoog komen te staan. De gemeente plaatst dan coupures om te voorkomen dat het water de stad in kan lopen. Maar wat als zo’n coupure door een ongeval stuk gaat en water de stad instroomt? Hoe gaan de gemeente, het waterschap en de hulpdiensten om met hoogwater?

In november oefende de gemeente Deventer samen met de crisisorganisatie van Veiligheidsregio IJsselland en Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDOD) met het draaiboek voor hoogwater. Het was een intensieve en bijzonder leerzame oefening die zich voor de Deventer collega’s over meerdere dagen uitstrekte. In het scenario werd schade toegebracht aan de beschermende voorzieningen tegen het hoge water in de IJssel. Het gevolg daarvan was dat het water een deel van de binnenstad in stroomde.

Voorbereiden op hoogwater

Adviseur crisisbeheersing Romée Polman blikt terug: “We simuleerden een situatie om te kijken of we daarop voorbereid zijn. Om dat alles in één oefening te doen, dat is natuurlijk ook hoe het in werkelijkheid zal gebeuren en dat hebben we hier nog niet eerder gedaan. Ik merkte dat zo’n driedaagse oefening gigantisch bijdraagt aan je kennisniveau. Dat je veel sneller doorkrijgt wat er nou eigenlijk gebeurt, wat die overleggen nou inhouden en hoe ze verschillen van elkaar.”

Samen oefenen

Ook Leider CoPi Tom Meijerink kijkt met plezier terug op de oefening: “De dynamiek maakte het heel erg leuk voor ons om deze oefening te doen. Nadat we de eerste beeldvorming kregen zaten we er eigenlijk gelijk in. Er gingen pagers af, telefoontjes werden gepleegd, meldkamers werden gevraagd om opschaling. Bij dit soort incidenten kan je je voorstellen dat er veel mensen ter plaatse komen om te helpen. De politie maakt daarom bijvoorbeeld een verkeersregulatieplan. Om orde te scheppen dat iedereen daar veilig kan gaan werken. In de tijd lopen processen langs elkaar, dus hoe stem je goed op elkaar af. Dat je geen dingen dubbel doet en goed weet wie wat doet. Dat soort zaken is gewoon leuk en ook heel leerzaam om samen te oefenen.”

Waterschap meteen aan tafel

Hoe hoog staat het water? Is het borsthoogte, kniehoogte, enkelhoogte? Dat maakt uit voor je evacuatieplan. En hoe snel stijgt het of daalt het al? Operationeel Leider Lizette Tijink vertelt: “Dat is hele belangrijke informatie die je helemaal aan het begin van het incident graag wilt weten. Dus je moet eigenlijk op het moment dat je wakker wordt gebeld gelijk besluiten welke partijen aan tafel moeten zitten. Wat we tijdens deze oefening ook geleerd hebben is dat het waterschap bij het eerste overleg gelijk aan tafel moet zitten, omdat daar heel veel belangrijke informatie vandaan komt. De samenwerking tussen de veiligheidsregio en het waterschap is goed, maar dat komt voornamelijk omdat we regelmatig gezamenlijk oefenen op verschillende niveaus. Rolvastheid is in een crisis heel erg belangrijk.”