Door naar de hoofd inhoud

Planvorming crisisorganisatie in nieuw, fris format

29 april 2022

Het Veiligheidsbureau werkt aan een update van de plannen en procedures voor de crisisorganisatie van Veiligheidsregio IJsselland. Crisisfunctionarissen vinden deze multidisciplinaire planvorming terug in een nieuw, fris format in de operationele app ‘Handboek VRIJsselland’ onder het kopje ‘Multi’.

De eerste vernieuwde plannen zijn al beschikbaar.

Een mooie stap voorwaarts is dat het vernieuwde format voor zowel IJsselland geldt als voor een aantal multi-kaarten in de veiligheidsregio’s Twente, VNOG, Gelderland-Midden en Gelderland-Zuid (de vijf veiligheidsregio’s in Overijssel en Gelderland). Hiermee creëren we uniformiteit in multi operationele voorbereiding in Oost-Nederland en geven we inhoud aan bovenregionale samenwerking.

De geüpdatete planvorming gaat op dit moment over de volgende thema’s en objecten:

• Rampbestrijdingsplan EG Fuel in Kampen
• Rampbestrijdingsplan Varo Energy in Zwolle
• Verstoring vitale voorzieningen: uitval elektriciteit (Oost-5)
• Uitval gas (Oost-5)
• Uitval drinkwater (Oost-5)
• Uitval telecom (Oost-5)

Het nieuwe format bestaat uit drie delen:
• Cruciaal
• Need to know
• Nice to know

Deze indeling is gekozen ter verbetering van de leesbaarheid en het gebruiksgemak in de acute fase.

De komende maanden gaat steeds meer multidisciplinaire planvorming over naar het nieuwe format.