Door naar de hoofd inhoud
oefening brandweer chemie vaten

Profcheck: vakbekwaamheid op peil houden

De profchecks, die in 2018 startten voor voertuigbedieners van tankautospuiten, adviseurs gevaarlijke stoffen en meetplanleiders, kregen in 2019 een vervolg. In dit jaar startten de profchecks Incident Bestrijding Gevaarlijke Stoffen (IBGS) voor zo’n achthonderd manschappen van Brandweer IJsselland.

Het doel van de profcheck is om de vakbekwaamheid op de verschillende brandweertaken kwalitatief op peil te houden. De landelijke branchestandaarden ‘Blijvende Vakbekwaamheid’ vormen de basis voor de beoordelingscriteria. De profcheck is ontwikkelingsgericht en geeft brandweermedewerkers op individueel niveau een beeld van waar zij staan qua kennis en vaardigheden op – in dit geval – de kerntaak IBGS. Tijdens de toets, die door twee kerninstructeurs wordt beoordeeld, doorlopen de manschappen in koppels twee IBGS-scenario’s.

“Door de uitgebreidere scenario’s en de externe waarnemer is het IBGS een aanvulling op het normale oefenen!”

David ten Broeke, post Lemelerveld

Eind 2019 was ruim de helft van de profchecks IBGS afgenomen. Naar verwachting doen de laatste manschappen in juni 2020 deze toets. De resultaten van de profcheck dienen onder andere als input voor reguliere, regionale oefenscenario’s en op individueel niveau om – zo nodig – op onderdelen verder te ontwikkelen.