Door naar de hoofd inhoud
blusjassen met brandweerauto op achtergrond

Werken en leren

Ook in 2019 hielden we ons bezig met scholing en ontwikkeling. Dat betekende soms ook dat we afweken van de gebaande paden en vroegen: ‘Wat heeft een post of een individuele brandweerman of –vrouw nodig om goed te kunnen oefenen en daarmee vakbekwaam te blijven?’

Binnen de brandweer is de trend ingezet van aanbod- naar vraag gestuurd oefenen. Om de leer- en oefenbehoefte in beeld te brengen en de eerste stappen te kunnen zetten zijn er in 2019 oriënterende gesprekken gevoerd op de posten. In 2020 en de jaren erna krijgt dit een vervolg.

Nadenken over je toekomst

De functie van brandweerman of –vrouw is fysiek en psychisch te zwaar om een heel leven te kunnen volhouden. Alle medewerkers die vanaf 2006 in dienst zijn gekomen gaan na twintig jaar een andere functie vervullen. Ruim voor die tijd gaan zij in gesprek met HRM en hun leidinggevenden om tot een goed loopbaanplan te komen.

De ploegleiders volgden afgelopen jaar daarom een loopbaantraining om goede gesprekken te kunnen voeren en om diegenen met een loopbaanplan te kunnen begeleiden. Jeroen Altorf, ploegleider in Zwolle: “Een loopbaan wil je als leidinggevende en organisatie zo goed als mogelijk faciliteren. Denk op tijd na over je toekomst en waar ga je op ontwikkelen. Daarbij kunnen collega’s breder kijken dan de brandweer. In 2020 gaan ook de bevelvoerders en manschappen met de trajecten aan de slag. ”