Door naar de hoofd inhoud

Storing waarschuwingssirenes

7 maart 2018
WAS paal

Maandag 4 maart is een aantal sirenes van het waarschuwingsstelsel (zogenoemde WAS-palen) niet afgegaan. De oorzaak van de storing heeft te maken met het Europese probleem met de elektriciteitsfrequentie. Gelukkig is het sirenestelstel slechts één van de middelen om te waarschuwen en zijn er genoeg alternatieven.

Update 12/3 – Eerste testen met het herstel van de sirenes (WAS-palen) in Zeeland zijn gelukt. De sirenes werken daar weer. De rest van het land volgt komende week. Kijk voor de meest actuele info op de website van het Instituut Fysieke Veiligheid.

 

Hieronder vindt u de belangrijkste vragen en antwoorden over de storing.

Hoe werkt dat precies met die klokken en die palen?

De sirenepalen hebben een interne klok, en het computersysteem dat ze aanstuurt ook. Die twee kloktijden worden met elkaar vergeleken. Als de kloktijden met elkaar overeenkomen (met een marge van een paar minuten), worden de sirenepalen geactiveerd. Nu zijn de klokken op de palen gaan achterlopen door het Europese probleem met de elektriciteitsfrequentie. Op de palen waarbij de toegestane marge van een paar minuten is overschreden, ging het alarm niet af.

De sirenes worden toch handmatig aangezet, wat hebben de klokken daarmee te maken?

De sirenepalen worden met een druk op de knop via een computer op de meldkamer in iedere regio geactiveerd. Daarbij zijn de nodige automatische checks en beveiligingsmaatregelen ingebouwd, waaronder de kloktijden.

Hoe gaan jullie dit herstellen?

De belangrijkste actie is om de klokken weer gelijk te krijgen. We zijn aan het inventariseren welke sirenepalen wel en welke niet dit probleem hebben en ondernemen daarop actie.

Hoe lang gaat het herstel duren?

We doen ons uiterste best om alle klokken zo snel mogelijk te corrigeren. Er is nu nog geen inschatting te geven van de tijd die dit gaat kosten.

Wat als er nu iets gebeurt? De sirenes doen het toch nog steeds niet?

Een groot gedeelte functioneert nog steeds. Daarnaast kunnen veiligheidsregio’s direct NL Alert inzetten bij een incident.

Is onze veiligheid nu in het geding?

Gelukkig niet, daarvoor hebben we voldoende alternatieven. Het sirenestelsel is één van de middelen om de mensen te waarschuwen bij een gevaarlijke situatie. Andere middelen zijn bijvoorbeeld NL Alert, geluidswagens, rampenzenders en social media.