Door naar de hoofd inhoud
brandweerman op grasmat PEC stadion

Strategische Beleidsagenda 2019-2023

Als Veiligheidsregio IJsselland staan we altijd klaar om een crisis te bestrijden. Maar we doen meer dan dat. Samen met vertegenwoordigers van gemeenteraden, gemeenten, bestuur en veiligheidspartners maakten wij onze Strategische Beleidsagenda. Onze kernwaarden binden, verbinden, vertrouwen en vakmanschap vormen de rode draad.

Onze maatschappij verandert en we krijgen te maken met nieuwe risico’s, zoals cyberveiligheid, klimaatverandering, terrorisme en maatschappelijke onrust. In de Strategische Beleidsagenda staat hoe we daarmee om willen gaan. We vergroten onze meerwaarde door flexibel te zijn in de rol die we als veiligheidsregio aannemen en ons meer op de samenleving te richten.

Rampen bestrijden én voorkomen

Door niet alleen rampen te bestrijden, maar ook te voorkomen. Door maatwerk te leveren. Door meer de verbinding te zoeken met de partners, juist ook als er (nog) geen crisis is. Maar vooral ook door partners, bedrijven én inwoners uit te dagen om zelf te werken aan een veilig IJsselland.

Om de beleidsagenda actief onder de aandacht te brengen van raadsleden en bestuurders gingen we met hen het gesprek aan en werd een korte film gemaakt die de essentie van de agenda weergeeft.  

Brandweer

Met het programma Toekomstbestendige Brandweerzorg zorgen we ervoor dat Brandweer IJsselland ook in de toekomst dicht bij onze inwoners en midden in de maatschappij georganiseerd kan worden. Voorzien van moderne, passende en meer flexibele uitrukvormen. 

Bevolkingszorg

De elf gemeenten, ondersteund door Bureau Bevolkingszorg, zetten samen met het Team Bevolkingszorg stappen om professioneel incidenten te blijven bestrijden, crisiscommunicatie te verzorgen en nazorg te verlenen. 

Veilig Leven 

In het programma Veilig Leven werken het Veiligheidsbureau, de GHOR en de brandweer samen met partners aan een integrale aanpak om risico’s zoveel mogelijk te voorkomen en de zelfredzaamheid van inwoners, instellingen en bedrijven en hun directe omgeving te stimuleren.