Door naar de hoofd inhoud

Strategische Beleidsagenda 2023 – 2026

11 mei 2023

Bij incidenten of crises kan iedereen altijd op ons kan rekenen. Dat is waar wij voor staan. In de strategische beleidsagenda 2023-2026 staat dan ook waar wij ons als organisatie komende jaren op richten en welke ambities wij hebben. Om samen onze veiligheid in IJsselland te versterken.

Brandweer

Binnen de brandweer wordt meer toegewerkt naar een brandweer op maat die flexibel en dynamisch inzetbaar is. Dit geldt ook voor de vrijwilligers waarbij we streven naar meer eenvoud en flexibiliteit van taken en het vakbekwaam blijven van vrijwilligers. Om de kans op crises en incidenten te verkleinen, richten we ons op het voorkomen van branden, maar zijn we ook aanjager van bredere veiligheidsvraagstukken via het programma veilig leven. Verder zijn wij gespecialiseerd in natuurbrandbestrijding en in het specialisme technische hulpverlening.

Crisisorganisatie

Kijkend naar de toekomst zien we dat er meer behoefte is aan ondersteuning en hulp bij situaties die het lokale niveau ontstijgen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de aanpak van de coronacrisis en de wijze waarop we omgaan met de stroom aan vluchtelingen. Afstemming, coördinatie, verbinding zoeken en informatie delen, en vooral ook duiden, zijn hierbij essentieel. Een crisisorganisatie die flexibel is en zich snel kan aanpassen, is noodzakelijk om ook de uitdagingen in de toekomst het hoofd te kunnen bieden.

We staan nu voor een nieuwe fase. Allerlei ontwikkelingen vragen om het vergroten van onze impact. Om partners en inwoners meer te betrekken bij veiligheid, aangezien het ons allemaal raakt. Vanuit vertrouwen, verbinding en vakmanschap gaan we samenwerken. Zodat we samen de veiligheid in IJsselland kunnen versterken.

Risicoprofiel

Door de snelle ontwikkelingen in de maatschappij, is het niet meer voldoende om eens per vier jaar een risicoprofiel op te stellen. We zien een deel van de risico’s niet of nauwelijks veranderen en een ander deel is heel dynamisch en verandert snel. Ook zijn er risico’s die nu nog niet te voorzien zijn. We kiezen dan ook voor een continue risicosignalering en -monitoring.