Door naar de hoofd inhoud

Brandweer in beeld

brandweervoertuig met alle materialen uitgestalt

Naast het voorkomen en bestrijden van crises, was er ook ruimte voor vermaak. De Tetris Challenge was een grote hit onder de hulpdiensten. Ook organiseerden wij dit jaar twee open dagen. Met diverse demonstraties, spelletjes en mooie brandweervoertuigen was er veel te beleven voor het publiek.

In regio IJsselland was Deventer de eerste post die de complete inhoud van hun voertuig uitstalde. Want wat zit er allemaal precies in een brandweerauto? Ook de open dagen dit jaar waren geslaagd.

Tetris challenge

Het was een hit op social media onder de hulpdiensten in binnen- en buitenland: de Tetris Challenge. Deze challenge startte in Zürich bij de politie en ging vervolgens de hele wereld over. Hulpdiensten maakten foto’s van hun voertuigen en de inhoud daarvan, inclusief meerijdende collega’s. Niets bleef verborgen. Brandweer Deventer wist daar ook wel raad mee en ging de uitdaging aan. Collega’s maakten foto’s van de tankautospuit en een waterongevallenauto.

Geslaagde open dagen in Deventer en Oldemarkt

Op zaterdag 29 juni opende de kazerne in Deventer haar deuren. Er werden allerlei activiteiten georganiseerd zoals hulpverleningsdemonstraties, spelletjes voor de jeugd en de mogelijkheid om een kijkje te nemen in één van de brandweervoertuigen. De jeugdbrandweer organiseerde ook activiteiten, zij zorgden voor een springkussen, een rondrit in een brandweerauto en gaven ze zelf ook een demonstratie. Verder konden bezoekers zelf een brandje blussen en ervoeren zij levensecht een brand door middel van een VR-bril.

Meerijden in de brandweerauto

Op 28 september was het de beurt aan Oldemarkt, zij organiseerden een Open Doe Dag. Bezoekers konden zelf aan de slag gaan met hulp van de ploeg uit Oldemarkt. Zo konden zij met ademlucht lopen in een ruimte vol rook en voelen hoe zwaar hulpverleningsgereedschap is als je bijvoorbeeld een auto moet open knippen. Speciaal voor de kleine brandweermannen en –vrouwen in spé stond er een springkussen klaar en werden er waterspelletjes georganiseerd. Een rondje meerijden in een echte brandweerauto hoorde hier natuurlijk ook bij. Veel ouders en kinderen wisten de weg naar beide brandweerkazernes te vinden en genoten van alles wat er te zien was. Naast de vele activiteiten kregen zij ook voorlichting over brandveiligheid in en om het huis. Beide posten kunnen terugkijken op een geslaagde open dag.

Open dag in Deventer