Door naar de hoofd inhoud
toolkit met stoffen en kleuren

Veiligheidsregio onderdak in kazernes

Hoe huisvest je de nieuwe organisatie van Veiligheidsregio IJsselland? Dat was een van de vragen waarop een antwoord moest komen in het proces rond de vorming van de nieuwe, regionale brandweerorganisatie. In de kazernes was voldoende ruimte voor de huisvesting van de beleids- en ondersteunende (brandweer)teams, inclusief de crisisorganisatie.

En dat niet alleen: er was direct verbinding met de operationele tak van de organisatie. Vanachter het bureau de brandweerauto’s zien vertrekken naar een melding; beter kan het niet! Ook geografisch gezien lagen de regionale kazernes evenwichtig verspreid. Zichtbaar en dichtbij de elf IJssellandse gemeenten.  

De grote verbouwing

In 2014 begon de grote interne verbouwing. De kazernes van Zwolle, Deventer, Kampen en Hardenberg kregen extra werkplekken en een herkenbare huisstijl via meubilair en raambestickering met afbeeldingen die de identiteit van onze organisatie direct duiden. Bij de verbouwing en inrichting van de kazernes werd rekening gehouden met ‘Het Nieuwe Werken’. Medewerkers kunnen tijd- en plaatsonafhankelijk werken, thuis of op een van de kazernes.  

Aan de Zeven Alleetjes in Zwolle, waar de veiligheidsregio tot dan was gehuisvest, begonnen de medewerkers zich begin 2015  voor te bereiden op de verhuizing, in april, naar de Marsweg.