Door naar de hoofd inhoud

2018 telt 33 doden bij woningbranden

4 april 2019
icoon brandende huisjes

In 2018 vielen landelijk 33 dodelijke slachtoffers bij 30 woningbranden. Deze cijfers staan in het vandaag gepubliceerde rapport van lector Brandpreventie Rene Hagen van de Brandweeracademie. Het aantal slachtoffers bij woningbrand ligt al een aantal jaar rond de 30.

Het rapport laat zien dat 60% van de fatale branden is ontstaan door menselijk handelen, met als meest voorkomende brandoorzaak onvoorzichtigheid bij roken (33%), gevolgd door koken (13%). 30% van de branden is ontstaan door een technische oorzaak in elektrische apparatuur.

Ouderen

Bijna de helft van de slachtoffers (48%) was 61 jaar of ouder. Iets meer dan de helft (56%) van de slachtoffers was beperkt- of niet zelfredzaam. De meeste slachtoffers zijn alleenstaand (64%). De slachtoffers zijn vooral gevonden in de woon- en slaapkamer (42%).

Meubilair

Stephan Wevers, voorzitter Brandweer Nederland: ‘In een paar minuten kan een beginnend brandje zich uitbreiden tot een uitslaande brand. We zien in de cijfers dat ouderen en niet- zelfredzame personen vaak slachtoffer zijn van brand. We zetten als brandweer stevig in op het voorkomen van brand en het vergroten van zelfredzaamheid en veiligheidsbewustzijn en dat blijven we doen. Voorlichting en publiekscampagnes zijn zichtbaar efficiënt. Daarnaast werken we samen met de Brandweeracademie, bedrijven en overheid aan het brandveiliger maken van meubilair en matrassen.’

Tips

Veel van de dodelijke slachtoffers zijn omgekomen doordat hun kleding of het matras vlam vatte door roken. Als je rookt, rook dan niet in bed of op een bank of stoel die brandbaar is. Doe een laagje water in de asbak voordat je deze leeggooit. Ook bij brand door koken vallen slachtoffers. Het is belangrijk om er voor te zorgen dat er geen brandbare spullen in de buurt van het fornuis liggen en dat loszittende kleding geen vlam kan vatten. Gebruik een kookwekker, zodat de pan op het fornuis niet wordt vergeten.

Meer informatie en tips vind je op www.brandweer.nl/brandveiligheid.