Door naar de hoofd inhoud
brandweeroefening inzet auto

Eén team, veel taken

Na het redden van mens en dier of het blussen van de brand, blijven er nog veel taken over. Denk aan het opvangen van mensen, het beperken van schade voor de leefomgeving en nazorg als het gaat om het beperken van de impact voor betrokkenen. Team Bevolkingszorg staat 24/7 klaar om deze taken uit te voeren.

In 2017 werden deze taken geregionaliseerd in één team. Daardoor konden we van 471 mensen die maar af en toe betrokken waren terug naar 86 mensen die beter opgeleid zijn en vaker in de praktijk aan het werk gaan. Een enorme professionaliseringsslag die van invloed is op de kwaliteit van de inzet

Enthousiasme om iets voor een ander te betekenen

In het regionale team Bevolkingszorg zitten medewerkers van de elf gemeenten, het waterschap en de veiligheidsregio zelf en wordt gecoördineerd vanuit Veiligheidsregio IJsselland. Ze doen deze werkzaamheden naast hun normale taken binnen hun eigen organisatie. Zodra er een probleem is, worden zij opgeroepen via hun pager of de telefoon en gaan aan de slag om de gevolgen van een ramp of crisis zo veel als mogelijk te beperken. De medewerkers van het team kregen aanvullende trainingen en oefenen ook met enige regelmaat. De bindende factor binnen het team is enthousiasme. Enthousiasme om iets voor anderen te willen betekenen op momenten dat het er echt toe doet. Daarbij maakt het dan niet uit of dit tijdens kantoortijden nodig is óf midden in de nacht. Na een incident draagt het regionale team alle gegevens over aan de gemeente zodat deze voor de langere termijn bewoners, hun dieren of de leefomgeving kunnen begeleiden naar een normale situatie.

Presteren onder tijdsdruk

Eind september kwam deze groep van ruim 86 collega’s bij elkaar in Raalte. Doel: kennis en ervaringen met elkaar delen. Internationaal scheidsrechter, politieagent en spreker Danny Makkelie nam het team mee in zijn wereld: presteren en beslissen onder tijdsdruk, communicatie en het leiden van een team. Factoren die meespelen tijdens een crisis in een gemeente. 

Ook het kijkje in de Mobiele Commando Unit (MCU) en de demonstratie door de brandweer gaf de teamleden veel inzicht in de processen en taken die naast hun werk aan de gang zijn tijdens een crisis of incident.