Hitte en droogte

We staan er niet iedere dag bij stil, maar als het lang heet en droog weer is dan kan dat grote gevolgen hebben.

Veiligheidsregio IJsselland coördineert en faciliteert samenwerking door het organiseren van gesprekken met organisaties zoals Provincie Overijssel, Waterschap Drents Overijsselse Delta, Waterschap Vechtstromen en waterbedrijf Vitens. Ook houden we een regionaal beeld bij van de omgeving met kaarten en berichten van alle meewerkende organisaties.

Nieuws

In de maanden van extreme droogte en mogelijk ook hitte deelt Veiligheidsregio IJsselland nieuws van verschillende organisaties. Denk daarbij aan het Facebookbericht van Vitens of een tweet van het waterschap. Ook in ons eigen nieuwsoverzicht zijn regelmatig updates te vinden en praktische adviezen.

 

Klimaatgevolgen

Het klimaat is altijd in beweging en verandert door verschillende oorzaken, zoals de activiteit van de zon en de  toename van broeikasgassen in de lucht. Als we in hetzelfde tempo doorgaan met de uitstoot van broeikasgassen, wordt het steeds warmer op aarde. Met grote gevolgen voor mens, natuur en milieu. We krijgen nog vaker last van extreem weer. Nu al merken we de veranderingen. Er komen meer stortregens, zwaardere stormen of juist lange drogere en hete perioden. 

 

Handcrew

De Handcrew Overijssel kan in heel Nederland worden ingezet voor zowel bestrijding van natuurbrand als in de nablusfase. Handcrew Overijssel komt onder andere daar waar de voertuigen niet kunnen komen. De naam van het team zegt het al, het is voornamelijk handwerk.

 

Lees meer over de Handcrew Overijssel

Handcrew Overijssel

Nieuws

Veiligheidsregio IJsselland

E: info@vrijsselland.nl
T: 088 - 119 70 00