Door naar de hoofd inhoud
twee brandweermannen doen inzet

Maak jij het uit?

Sinds 1 januari 2014 zijn de 35 brandweerposten in de regio een onderdeel van Veiligheidsregio IJsselland. Ongeveer duizend brandweermannen en –vrouwen maakten vanaf dat moment deel uit van het regionale korps Brandweer IJsselland. De regionalisering bracht niet alleen een nieuwe organisatiestructuur met zich mee, maar ook de werving en selectie van vrijwilligers moest regionaal ingericht worden.

In 2014 werd er nagedacht over hoe de organisatie het beste vrijwilligers voor 35 brandweerkazernes kon gaan werven, selecteren en opleiden. Na een stevige voorbereiding leidde dit in 2015 tot de start van de eerste regionale wervingscampagne ‘Maak jij het uit?’. Dat jaar werd er naar negentig nieuwe vrijwilligers gezocht. Maar liefst 135 mensen hebben tijdens de wervingscampagne gesolliciteerd.

Lokale invulling vanuit brandweerposten

Voordat de jaarlijkse regionale wervingscampagnes plaatsvonden, was het aan de brandweerposten zelf om vrijwilligers te werven. Ook nu is er nog ruimte voor de posten om hun eigen, lokale invulling aan de wervingscampagne ‘Maak jij het uit?’ te geven. De regionale selectieprocedure bestaat uit de briefselectie, een kennismakingsgesprek, praktijktesten, een competentieanalyse en een aanstellingskeuring.

In de afgelopen jaren is de wervingscampagne verder ontwikkeld. Nog steeds wordt er gekeken naar wat beter kan. In totaal heeft de campagne ‘Maak jij het uit?’ vier keer plaatsgevonden. Dit heeft geleid tot 180 nieuwe vrijwilligers die zijn ingestroomd.