Door naar de hoofd inhoud

Meestgestelde vragen voor de cure sector (acute zorg)

Hieronder vind je de meestgestelde vragen voor de cure sector. Je bent onderdeel van de cure sector als je werkzaam bent in de acute zorg: ziekenhuizen,  ambulancedienst, huisartsen en GGD.

Kijk voor landelijke informatie voor zorgprofessionals ook op de website van het RIVM

Ik heb tekorten in persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Waar kan ik terecht?

De PBM-beheerder in jouw organisatie (bij huisartsen via de aangesloten huisartsenorganisatie/post) registreert tekorten. De registratie is conform een landelijk format voor de cure sector. Dit wordt bijgehouden in een landelijk gelanceerde PBM applicatie. Bij tekorten gaan acute zorgpartners met elkaar in overleg om tot herverdeling te komen.  Bij ernstige tekorten worden er op basis van de registratie vanuit een landelijk depot PBM-middelen uitreikt aan een regionaal depot. Vanuit dit regionale depot wordt er PBM verspreid aan de acute zorgpartners. Dit betekent echter niet dat we de juiste hoeveelheden PBM ontvangen. De PBM beheerder in jouw organisatie weet hoe hij/zij de contactpersonen van dit regionale depot bereiken kan.

Welke PBM zijn er wel/niet in het regionale depot voor noodsituaties beschikbaar?

We hebben op dit moment een beperkte voorraad van:

 • Chirurgische maskers
 • FFP2 en FFP3 maskers
 • Handschoenen in maat S, M, L en XL
 • Veiligheidsbrillen
 • Handalcohol 70% en 75%
 • Plastic schorten zonder mouw

Dit betekent dat we op het moment helaas niet kunnen voorzien in:

 • FFP1 maskers
 • Schorten met lange mouw
 • Zuurstof en beademingsapparatuur

Let op: deze voorraden veranderen dagelijks. Voor een actueel beeld van de beschikbare PBM kan je het beste met ons callcenter contact opnemen.  

Hoe werkt de verspreiding van PBM?

Vanuit een landelijk inkoopteam wordt er PBM verspreid over verschillende regionale depots. Voor de regio’s IJsselland, Noord- en Oost Gelderland en Twente is er één bewaakt regionaal depot ingesteld.

De hoeveelheid PBM die in het regionale depot geleverd wordt vanuit het land, wordt gebaseerd op het aantal besmettingen en tekorten in alle regio’s. Vervolgens wordt er vanuit het regionale depot PBM uitgeleverd volgens de volgende prioritering:

 1. Ziekenhuizen
 2. Ambulancediensten
 3. Huisartsen
 4. GGD’en
 5. Care sector

Deze prioritering is landelijk vastgesteld. De grootste hoeveelheden PBM gaan naar de eerste vier geprioriteerde groepen. Een beperkt deel van de voorraad PBM kunnen we beschikbaar stellen voor de caresector voor noodsituaties.

Hoe gaat de levering van het regionaal depot naar onze zorglocatie?

De levering wordt bij jullie gebracht. Bij huisartsen volgt een distributie vanuit de huisartsenorganisatie. Het juiste telefoonnummer is bij ons bekend.  

Kunnen we bij jullie PBM bestellen?

Nee dat kan niet. Wij zijn geen regulier distributiecentrum. Het callcenter is alleen bedoeld als zorginstellingen/zorgverleners vragen of zorgen hebben. Alleen in geval van nood kunnen we kijken of we een beperkte noodvoorraad kunnen regelen. Het callcenter is 24/7 bereikbaar via: 088 – 119 73 70

Welke tekorten zijn het grootst? Zit er nog wat in het regionaal depot?

De landelijke leveringen komen geleidelijk op gang. We hopen op een spoedige levering van een grotere aantallen PBM. Het grootste deel van de leveringen is bestemd voor ziekenhuizen, ambulancedienst, huisartsen en GGD. Maar ook voor care organisaties, acute mondzorg en acute verloskunde hebben we inmiddels beperkt noodpakketten.

Hoe ga ik het beste om met onze  huidige PBM voorraad?

Wees zuinig met de PBM voorraad en volg de richtlijnen van het RIVM op over het PBM gebruik.  Deze richtlijnen heeft de GGD samengevat, zodat je het makkelijk kan nalezen. Ook zijn er handige gebruiksadviezen, zoals hergebruik van spatbrillen.

Welke bescherming is nodig als ik zorg verleen aan een corona patiënt?

Volg hierin de aanbevelingen vanuit het RIVM en de richtlijn GGD.

Hoe zet ik een mondkapje op? 

Hebben mensen die geen lijfelijke verzorging geven, maar wel bijvoorbeeld schoonmaken bij een coronapatiënt ook PBM nodig?

 Nee, dat hoeft niet. 1,5 meter afstand houden is in dit geval voldoende.

In mijn zorgorganisatie zijn personen verkouden. Kan ik van jullie PBM krijgen?

Nee, dat kan niet. Bij verkoudheid is er niet direct sprake van nood en wij zijn geen regulier distributiecentrum. Het callcenter is alleen bedoeld als zorginstellingen/zorgverleners vragen of zorgen hebben.  Alleen in geval van nood kunnen we kijken of we een beperkte noodvoorraad kunnen regelen. Er is helaas onvoldoende voorraad om preventieve leveringen te verzorgen.

Welk type masker heb ik nodig?

Op basis van de huidige kennis ten aanzien van de transmissieroute van COVID-19 via druppels en (in)direct contact, biedt een chirurgisch mondneusmaker voldoende bescherming voor gezondheidsmedewerkers die patiënten moeten verzorgen met COVID-19. Uitzondering hierop zijn handelingen waarbij het bekend is dat grote hoeveelheden aerosolen kunnen ontstaan zoals bronchoscopie, cardiopulmonale reanimatie ,tracheale intubatie, niet invasieve beademing, handmatige beademing, optiflow, tracheostomie, handelingen aan het tracheostoma en uitzuigen. Hiervoor wordt een FFP2 masker geadviseerd en indien niet aanwezig een FFP1 masker.

Regels met betrekking tot verlengd gebruik van een FFP/chirurgisch masker

 1. Het masker mag aan 1 stuk gedragen worden totdat de ademhalingsweerstand (moeilijker is om te ademen) te hoog wordt (3-4 uur) of het masker heel nat.
 2. Maskers hoeven niet te worden gewisseld bij de zorg voor meerdere patiënten achter elkaar.

Hergebruik van de FFP/chirurgisch masker

Ziekenhuizen en andere gebruikers dienen FFP maskers en chirurgische maskers die gebruikt zijn te bewaren voor (her)sterilisatie en later hergebruik. Methoden worden onderzocht.

Ik ben huisarts en ik heb PBM tekorten. Waar kan ik terecht?

Geef dit aan bij de huisartenorganisatie waar je bij aangesloten bent. Zij geven tekorten door aan ons.

Welke kwaliteitsstandaard moeten mondmaskers hebben?

Voordat er schaarste ontstond in PBM, werden mondmaskers met een CE-certificaat dat is getoetst naar Europese kwaliteitsstandaard EN149 goed gekeurd.

Op dit moment is China wereldwijd een van de weinige landen dat kan voorzien in grote voorraden mondmaskers voor de Nederlandse zorg. In China worden mondmaskers van het type FFP2 voorzien van de Chinese kwaliteitsstandaard KN95. Dit wordt nu gezien als een acceptabel alternatief. 

Voor meer informatie over dit besluit, verwijzen wij u door naar dit document.