Door naar de hoofd inhoud

Planning- en controlcyclus

Veiligheidsregio IJsselland gebruikt de planning- en controlcyclus om het bestuur en de gemeenten waarvoor we werken te informeren over onze doelen, hoe we dit gaan realiseren en wat dit gaat kosten. In de beleidsagenda staan onze ambities beschreven, dit vormt de basis van de planning- en controlcyclus. Op deze pagina vind je meer informatie over de cyclus en kun je alle documenten teruglezen. 

Over de planning- en controlcyclus

De planning- en controlcyclus start met het opstellen van een beleidsplan. In het beleidsplan staat wat de veiligheidsregio de komende vier jaar wil doen voor het geld dat zij krijgt. De jaarlijkse vertaling daarvan vindt plaats in de begroting. Na vier maanden stellen we een ‘eerste bestuursrapportage’ op. Hierin staat hoe het gaat met de uitvoering van de begroting: lopen we op schema? Of lopen we op onderdelen achter? Is er voor sommige werkzaamheden meer geld nodig? Door zo’n bestuursrapportage op te stellen, kunnen we nog bijsturen. Een dergelijke rapportage stellen we ook op over de eerste acht maanden. Dat is de tweede bestuursrapportage.

Na afloop van het jaar laten we zien wat er terecht gekomen is van de plannen die we hadden in de begroting. Dat doen we in de jaarstukken. Deze bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening. Het jaarverslag gaat over het beleid en de jaarrekening over het geld.