Door naar de hoofd inhoud

Veiligheidsregio IJsselland test nieuwe technologie voor crisismanagement

overleg bestuurders

Donderdag 10 oktober hielden Veiligheidsregio IJsselland en haar crisispartners in de brandweerkazerne van Kampen een crisisoefening met overstromingsscenario. Uniek aan deze oefening was dat deelnemers oefenden met nieuwe technologie van het Europese IN-PREP project.

MRPP is een multidisciplinair trainingsplatform dat samenwerking over lands- en organisatiegrenzen heen mogelijk maakt door op een veilige manier essentiële informatie real-time te delen. In IN-PREP werken organisaties uit meerdere Europese landen samen aan de ontwikkeling van deze tool. Veiligheidsregio IJsselland is aangesloten om als crisisorganisatie de tool te testen.

Reëel risico

Burgemeester Bort Koelewijn oefende donderdag mee als voorzitter van het gemeentelijk beleidsteam, het team dat op bestuurlijk niveau besluiten neemt tijdens een crisis. “Kampen ligt net als veel andere Hanzesteden in Nederland en Duitsland direct aan rivier de IJssel. Een overstroming tijdens extreme regenval is een reëel risico. Het was voor ons erg interessant en nuttig om de plannen van onze crisisorganisatie te testen op IN-PREP’s MRPP technology.”

Tijdens de oefening gebruikten de deelnemers de MRRP-tool met daarin een simulatie van een overstromingsscenario van de IJssel bij Kampen. ‘’Het doel van deze oefening was om hulpverleners en crisisorganisaties in staat te stellen met meerdere instanties samen te werken tijdens rampen en crises”, vertelt Evangelos Sdongos toe, projectmanager van IN-PREP.

“Het is belangrijk dat we oefenen hoe we met extreem hoogwater moeten samenwerken”, aldus waarnemend dijkgraaf Piet Zoon van Waterschap Drents Overijsselse Delta. “Nieuwe technieken en snelle uitwisseling van informatie helpen daarbij. Het waterschap doet daarom mee aan de oefening in Kampen, met internationale deelnemers. Van te voren hebben we hen ontvangen in het dijkmagazijn in IJsselmuiden en uitleg gegeven over de inzet van onze Hoogwaterbrigade.”

Platform

Het MRPP-platform is een programma dat tijdens een ramp of crisis grensoverschrijdende samenwerking en coördinatie mogelijk moet maken voor hulpdiensten. Het belangrijkste doel is dat zij snel en efficiënt kunnen afstemmen en besluiten kunnen nemen met het doel zoveel mogelijk schade te voorkomen. MRPP maakt deze interactieve samenwerking mogelijk.

Over IN-PREP

IN-PREP is een innovatief onderzoeksproject van het Europese programma ‘Horizon 2020’. Binnen dit project werken wetenschappers, crisismanagementexperts, hulpdiensten en crisisorganisaties samen om de samenwerking over de landsgrenzen heen te verbeteren. Daarnaast ontwikkelt IN-PREP twee producten: een crisismanagement handboek (Handbook of Operations) waarin de huidige status van crisismanagement in de EU wordt geëvalueerd en een multidisciplinair opleidingsplatform (Mixed Reality Preparedness Platform).

Meer over IN-PREP lees je op https://www.in-prep.eu.