Door naar de hoofd inhoud

Verantwoording crisisorganisatie COVID-19

blauwe met gele puntjes staat voor het Coronavirus

De afgelopen twee jaar is er hard gewerkt door het crisisteam van Veiligheidsregio IJsselland. Er is een regionaal operationeel team (ROT ) en regionaal beleidsteam (RBT) actief geweest en deze teams zijn bezet met kundige mensen die dag en (bijna) nacht hebben doorgewerkt.

In maart 2020 werden we als land getroffen door iets wat ons tot dan toe onmogelijk had geleken: een pandemie van enorme omvang. Het coronavirus begon als een ver-van-ons-bed show, maar veranderde binnen afzienbare tijd onze gehele samenleving. Honderdduizenden mensen werden ziek, duizenden mensen overleden. Het virus bleek onvoorspelbaar, hardnekkig en beangstigend. Het dwong ons tot handelen.

Terugblik door de voorzitter

Met de ingang van de Tijdelijke Wet Maatregelen (1 december 2020) wordt er schriftelijk verslag uitgebracht over de afgelopen periode aan de raden van de getroffen gemeenten. In deze verantwoordingen blikt de voorzitter terug op de keuzes die gemaakt zijn. Het gaat dan bijvoorbeeld om de crisisorganisatie en samenwerking, het geneeskundig netwerk, de communicatie, bestuurlijke dilemma’s en de handhaving en naleving. Beide verantwoordingen worden begeleid aan de hand van een tijdlijn waar verschillende besluiten, gebeurtenissen en activiteiten zijn weergeven.

Vierde verantwoording crisisorganisatie

Het verslag gaat in op het verdere verloop van de crisis rondom het coronavirus (COVID-19) en de besluiten die zijn genomen in de periode van mei tot en met december 2021. Hoofdlijnen zijn:

 • Crisisorganisatie COVID-19
 • Ontwikkelingen coronavirus
 • Zorgcontinuïteit
 • Testen en bron- en contactonderzoek
 • Vaccineren
 • Maatregelen
 • Werkgroepen
 • Bijzondere gebeurtenissen
 • Openbare orde en veiligheid / Handhaving
 • Informatiemanagement
 • Communicatie
 • Vooruitblik 2022