Door naar de hoofd inhoud
geeltjes op papier geplakt

Voel je VRIJ, laat je horen!

In 2017 was het tijd om onszelf een spiegel voor te houden: wat werkt goed en wat kan beter? In januari werd de aftrap gegeven voor een jaar ‘VRIJdenken’. De VRIJdenkers organiseerden bijeenkomsten waaraan medewerkers, vrijwilligers en externe samenwerkingspartners met elkaar in gesprek gingen. De insteek hierbij was: Voel je VRIJ, laat je horen!

Tijdens vier avonden in Ommen, Deventer, Zwartsluis en Zwolle lieten meer dan 90 collega’s hun stem horen. Dat leverde goede gesprekken, mooie discussies en inspirerende ideeën op. 

Kritische vrienden

Bovendien kwamen in november onze ‘kritische vrienden’, collega’s van andere veiligheidsregio’s, op bezoek voor een visitatie. In twee dagen spraken zij met ruim 60 deelnemers van binnen en buiten onze organisatie. De visitatie gaf een goed beeld van waar we sterk in zijn en waar ruimte zit voor ontwikkeling. Daarmee was de visitatie een verdieping op en bevestiging van de zelfevaluatie. 

Werken aan een duidelijke koers

 “Veiligheidsregio IJsselland doet het goed. Bestuur en medewerkers hebben en krijgen vertrouwen, de incidentbestrijding is goed en er is ruimte voor nieuwe uitdagingen”, was de conclusie van de visitatiecommissie. De belangrijkste aanbeveling was om te werken aan een duidelijke koers. Het antwoord daarop is de Strategische Beleidsagenda, die in 2018 werd gemaakt.