Door naar de hoofd inhoud
politie medewerkers achter laptop

Wat gaat er goed en wat kan beter?

Een systeemoefening is een onverwachte grootschalige oefening waarbij de hulpverleningsdiensten met elkaar samenwerken om de zogenaamde crisis op te lossen. Met ingang van 2016 maakt IJsselland gebruik van een gedigitaliseerd kwaliteitssysteem (Enquirya Pro) waardoor het organiseren van een systeemoefening, een keer in het anderhalf jaar, overbodig is geworden.

Door te evalueren krijgt IJsselland inzicht in het functioneren van de crisisorganisatie en de hieraan verbonden planvorming. Wat gaat goed en wat kan beter? Enquirya Pro is een digitaal kwaliteitsplatform om zowel mono- als multidisciplinaire inzetten en oefeningen snel en doeltreffend te evalueren. Oefeningen en inzetten waarbij meerdere hulpdiensten samenwerken worden aan de hand van vragen in de app beantwoord. Direct na invulling ligt het rapport klaar en zijn trends, analyses en verbeterpunten inzichtelijk. Het lerend vermogen van de organisatie is hierdoor structureel toegenomen.