Door naar de hoofd inhoud
regionaal operationeel team (1)

Iedereen is bereid om elkaar te helpen

Eind januari kwamen de eerste beelden vanuit China onze kant op. Een nieuw virus, later bekend als COVID-19, kwam al snel richting Europa en de onrust nam toe. In maart werden we als land getroffen door iets wat ons tot dan toe onmogelijk had geleken: een pandemie van enorme omvang.

Het coronavirus begon als een ver-van-ons-bed show, maar veranderde binnen afzienbare tijd onze gehele samenleving. wereldwijd werden honderdduizenden mensen ziek, duizenden mensen overleden. Het virus bleek onvoorspelbaar, hardnekkig en beangstigend. Het dwong ons tot handelen.

Het afgelopen jaar is er hard gewerkt door het crisisteam van Veiligheidsregio IJsselland. Er is een regionaal operationeel team (ROT ) en regionaal beleidsteam (RBT) actief geweest. Deze teams zijn bezet met kundige mensen die dag en (bijna) nacht hebben doorgewerkt.

Dit is onze taak

“We zijn een crisisorganisatie, waarbij de voorzitter veiligheidsregio (Peter Snijders) verantwoordelijkheden heeft in de bestrijding van een infectieziekte en in het treffen van de juiste maatregelen in het kader van de noodverordeningen”, legt Lizette Tijink, hoofd Veiligheidsbureau, uit. “Dit is een wettelijke taak en aangezien premier Rutte niet met 355 gemeenten zaken kan doen, zijn de 25 voorzitters zijn aanspreekpunt. Het verschil met een meer reguliere crisis waarbij een regionaal operationeel team (ROT) en regionaal beleidsteam (RBT) ook in actie zijn, is dat deze crisis een langdurig karakter kent en er sprake is van sturing vanuit de regering. Daarnaast is de veiligheidsregio sterk gepositioneerd en in beeld bij gemeenten, partners en inwoners. Zowel extern als intern is te zien dat bepaalde taken stil vallen, maar dat iedereen toch druk is en bereid om elkaar te helpen. Dat is mooi om te zien.”

Logisch dat we dit doen

Mike Haerlman, medewerker Vakbekwaamheid, stak samen met nog drie andere collega’s direct zijn hand op toen de persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) verspreid moesten worden over de regio. Tussen 18 maart en 15 mei reed hij vanaf het depot naar verschillende zorglocaties. “Het belang van onze inwoners staat voorop. Ik vind het dus niet meer dan logisch dat we dit doen. Normaal gesproken rijd ik al veel vanwege de oefenondersteuning, alleen mijn werktijden zijn iets aangepast.

Onder het mom van ‘vele handen maken licht werk’ werkten de collega’s van GGD, Bedrijfsvoering, brandweer en GHOR de afgelopen periode nauw samen. Hierdoor werd onder andere de nieuwe kantoorlocatie met vijftig werkplekken aan de Hanzelaan in gebruik genomen. Op deze locatie doen medewerkers van de GGD bij een positieve test het bron- en contactonderzoek. Per test is dit ongeveer een dag werk. Ook diverse teststraten, waaronder die in Deventer aan de Hannoverstraat , werden met hulp van deze collega’s klaar gemaakt voor gebruik

Samenwerken met meerdere regio’s

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) denkt niet in veiligheidsregio’s, maar voornamelijk op ROAZ-niveau (Regionaal Overleg Acute Zorgketen). Dat betekent in ons geval een werkgebied tussen Harderwijk en Zwolle. Het was daarom logisch om met de Oost-3 regio, dus veiligheidsregio’s IJsselland, Twente en Noord- en Oost-Gelderland de samenwerking te intensiveren. Veel partijen vonden hun modus in het werk voor deze crisis. De GHOR is in het reguliere werk, maar zeker nu, een verbindende factor tussen de diverse zorgverlenende organisaties. Toen het aantal vragen uit dat netwerk – met name over persoonlijke beschermingsmiddelen – sterk toenam, kwam bij individuele collega’s en bij de GGD de telefoon roodgloeiend te staan.

Zestig telefoontjes per dag

Op maandag 16 maart startte het regionale callcenter om de vragen, tekorten en aanbiedingen van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) in kaart te brengen. Vanaf vrijdag 20 maart waren we 24 uur per dag bereikbaar voor de Oost-3 regio. In het callcenter werkte een pool van twaalf medewerkers van Veiligheidsregio IJsselland. Doordeweeks ontvingen we gemiddeld 50-60 telefoontjes per dag, en in de weekenden varieerde dit van 5 tot 25 telefoontjes per dag. Vanaf eind mei kreeg het callcenter de taak erbij om vragen van inwoners en ondernemers te beantwoorden op basis van de noodverordening en bijbehorende maatregelen.

Krachten bundelen en elkaar versterken

Lidy Uiterwijk Winkel is samen met Bianca de Greef communicatieadviseur ROT/RBT: “Het is mooi om te zien dat we in onze regio meteen intensief gaan samenwerken. We moeten onze krachten bundelen en elkaar versterken, daar zetten we diverse middelen voor in. Vanuit de Rijksoverheid krijgen we informatie om door te vertalen naar onze regio. In 2020 hebben wij samen met adviseurs van de gemeenten en de GGD samen gezorgd voor de communicatie over het coronavirus richting inwoners, bedrijven en instellingen. Daarnaast waren er volop mediavragen en hebben we campagnes uitgerold. Je zit met zijn allen in deze crisis. Dat je voor inwoners, ondernemers en instellingen het verschil kunt maken tussen ‘ik snap er niks van’ en ‘ah, dat klinkt logisch’. Dat is een hele waardevolle taak!”

Digitaal oefenen

Vanwege de maatregelen vervielen ook de oefenavonden voor de brandweer. Alleen voor een uitruk en noodzakelijke werkzaamheden waren vrijwilligers welkom op hun posten. De beroepsploegen in Deventer en Zwolle bleven wel aanwezig. “Wat normaal een wekelijkse gewoonte was, werd nu ineens anders”, vertelt ploegleider Jelle Nijeboer in Hardenberg. “Geen oefenavond meer en dus ook een stuk minder onderling contact. We merken zelfs dat het wat rustiger is met de incidenten. Op de woensdagavond was het tot voor kort altijd een komen en gaan van vrijwilligers en oud-leden die samenkwamen om te oefenen en om gezellig met elkaar te praten. Vanwege dat gemis werd er enkele keren een `online-oefenavond` georganiseerd. Er werden wat belangrijke organisatiepunten besproken over de huidige situatie en collega`s waren ook vooral benieuwd naar elkaars privésituatie. Er waren zelfs mensen die op hun werk even tijd vrij konden maken om aan te sluiten, een bijkomend voordeel van videobellen.”

CoronaActueel en CoronaMonitor

CoronaActueel geeft een wekelijks en dagelijks beeld van de coronabesmettingen in onze regio. In één oogopslag zijn aantallen en uitleg te bekijken via onze website. De pagina ‘coronavirus’ bevat naast CoronaActueel ook de CoronaMonitor. Daarnaast zijn de laatste nieuwsberichten, de verslagen van de RBT vergaderingen, de besluiten en de verantwoording rondom de coronacrisis met duidelijke tijdslijn overzichtelijk op deze pagina terug te vinden.

Corona tijdlijn crisisorganisatie

Met de ingang van de Tijdelijke Wet Maatregelen (1 december 2020) wordt er schriftelijk verslag uitgebracht over de afgelopen periode aan de raden van de getroffen gemeenten. Op 26 juni werd dit gedaan door middel van tussentijdse verantwoordingsbrief voor de gemeenteraden. Op 18 december werd de tweede verantwoordingsbrief gepubliceerd. In deze verantwoordingen blikt de voorzitter terug op de keuzes die gemaakt zijn. Het gaat dan bijvoorbeeld om de crisisorganisatie en samenwerking, het geneeskundig netwerk, de communicatie, bestuurlijke dilemma’s en de handhaving en naleving. Beide verantwoordingen zijn terug te zien in een tijdlijn waar verschillende besluiten, gebeurtenissen en activiteiten zijn weergeven.